Электронная библиотека книг Александра Фролова и Григория Фролова.
Shop2You.ru Создайте свой интернет-магазин
Библиотека
Братьев
Фроловых
[Назад]

Исходный текст программы Arrays.java

Оглавление

Назад

// =======================================
// Arrays.java
//
// (C) Alexandr Frolov, 1998
// E-mail: frolov@glasnet.ru
// Web:  http://www.glasnet.ru/~frolov
// =======================================
public class Arrays 
{
 public static void main(String args[])
 {
  // -------------------------------
  // Simple array
  // -------------------------------
  int[] iNumbers;
  iNumbers = new int[10];
  int i;

  for(i = 0; i < 10; i++)
   iNumbers[i] = i;

  System.out.print("iNumbers: [" +
   iNumbers[0]);

  for(i = 1; i < iNumbers.length; i++)
   System.out.print("," + iNumbers[i]);

  System.out.println("]");

  // -------------------------------
  // String array
  // -------------------------------
  String szLines[] =
  {
   "This",
   "is",
   "Java",
   "String",
   "array"
  };

  System.out.print(szLines[0]); 
  for(i=1; i<szLines.length; i++)
   System.out.print(" " + szLines[i]);

  // -------------------------------
  // Multidimensional String array
  // -------------------------------

  // -------------------------------
  // Static allocation
  // -------------------------------

  String[][] szColors = new String[2][4];
  int j;

  for(i = 0; i < 2; i++)
   for(j = 0; j < 3; j++)
   {
	szColors[i][j] = 
	 new String("Color (" + 
      i + "," + j + ")");
   }

  System.out.println("\n\nColors array:"); 
  for(i = 0; i < 2; i++)
   for(j = 0; j < 3; j++)
   {
    System.out.println(szColors[i][j]); 
   }

  // -------------------------------
  // Dynamic allocation
  // -------------------------------

  String[][] szSounds = new String[2][];
  for(i = 0; i < szSounds.length; i++)
  {
   szSounds[i] = new String[3];
   for(j = 0; j < szSounds[i].length; j++)
   {
	szColors[i][j] = 
	 new String("Sound (" + 
      i + "," + j + ")");
   }	
  }

  System.out.println("\n\nSounds array:"); 
  for(i = 0; i < szSounds.length; i++)
   for(j = 0; j < szSounds[i].length; j++)
   {
    System.out.println(szColors[i][j]); 
   }

  // -------------------------------
  // Asymmetric array, dynamic allocation
  // -------------------------------

  String[][] iAsymm;

  iAsymm = new String[2][];
  iAsymm[0] = new String[3];
  iAsymm[1] = new String[4];

  for(i = 0; i < iAsymm.length; i++)
  {
   for(j = 0; j < iAsymm[i].length; j++)
   {
	iAsymm[i][j] = 
	 new String("Asymm (" +
      i + "," + j + ")");
   }	
  }

  System.out.println("\n\nAsymmetric array:"); 
  for(i = 0; i < iAsymm.length; i++)
  {
   for(j = 0; j < iAsymm[i].length; j++)
   {
    System.out.println(iAsymm[i][j]); 
   }	
  }
 }
}

Назад

[Назад]